Een school kiezen

Stap voor stap naar het vo

Welkom! Swipe of klik op
langs alle stappen op weg naar de brugklas
in de regio Noord-Holland-Noord.


Heeft u al een SOVON-voorlichting bijgewoond? Dan vindt u op deze website extra info, links en alle schoolfilmpjes uit de presentatie.

1/19   >

Een school kiezen

Een spannend jaar

In het aankomende jaar zal uw kind samen met u een definitieve schoolkeuze gaan maken. Waar kunt u op letten bij de schoolkeuze? Welke vo-scholen zijn er? Hoe zit het met schoolniveaus, lesprogramma’s en begeleiding? En natuurlijk: in wat voor omgeving voelt uw kind zich thuis?

Lees er alles over in de volgende stappen of kijk in de FAQ hieronder.

<                        2/19                        >

Een school kiezen

Sfeer proeven

De beste manier om een school te leren kennen, is door er zelf eens rond te lopen.

Van oktober t/m maart organiseren vo-scholen allerlei activiteiten, zoals open dagen, leerlingmiddagen en info-avonden voor ouders. Ons advies is: bezoek verschillende scholen! Let op: vaak vragen scholen aan geïnteresseerden om zich voor de activiteiten in te schrijven.

<                        3/19                        >

Een school kiezen

Wat, waar en wanneer?

Op devogids.nl vindt u alle scholen plus een handige Open dagen-planner. Scroll naar beneden voor de openbare vo-scholen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard.

De website scholenopdekaart.nl biedt informatie van de overheid over scholen in Nederland. U kunt hier bijv. scholen met elkaar vergelijken.

Tip: kijk altijd op de websites van de scholen voor de meest actuele informatie. Daar vindt u ook leuke filmpjes van online open dagen van vorig jaar en nog veel meer.

<                        4/19                        >

Een school kiezen

Apps voor schoolkiezers

In onderstaande gratis apps vindt u verschillende scholen uit de regio. Lees informatie, kijk filmpjes, ontvang meldingen, schrijf u in voor activiteiten en nog veel meer.

VO-app: voor Android | voor Apple
Open dag-app: voor Android | voor Apple

<                        5/19                        >

Een school kiezen

Soorten scholen

Er zijn openbare scholen en bijzondere scholen. Het verschil is dat een bijzondere school uitgaat van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging en een openbare school niet. Daarnaast zijn er scholen waarbij het onderwijs is gebaseerd op een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag. Dalton en Montessori zijn hier voorbeelden van.

Op de website van de rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie.

<                        6/19                        >

Een school kiezen

Schooladvies

Alle basisschoolleerlingen krijgen een voorlopig schooladvies in de maand januari. Dit advies geeft aan welk schoolniveau uw kind (waarschijnlijk) kan gaan volgen. Met die informatie kan uw kind samen met u op zoek naar een passende middelbare school. Op de websites van de Rijksoverheid en Van PO naar VO vindt u informatie over de regelgeving omtrent het schooladvies.

<                        7/19                        >

Een school kiezen

Schoolniveaus

Wilt u weten welke schoolniveaus er in Nederland worden aangeboden? In ons doorstroomschema in de FAQ vindt u de meeste schoolniveaus terug en kunt u zien hoe deze aansluiten op vervolgonderwijs. Uitgebreide informatie over alle schoolniveaus en varianten vindt u op devogids.nl/opleidingen.

<                        8/19                        >

Een school kiezen

Brugperiode

De eerste periode op de middelbare school wordt vaak de brugperiode genoemd. Deze duurt 1 of 2 jaar, dat wisselt per school. In deze periode kunnen leerlingen nog heel makkelijk overstappen naar een ander niveau. Ook de invulling van de brugperiode wisselt per school. Hoe de brugperiode ook is georganiseerd, het doel is altijd de leerling de tijd te geven om te ontdekken welk niveau het best past.

<                        9/19                        >

Een school kiezen

Dakpan- en combinatieklas

Soms zitten kinderen met een verschillend schooladvies bij elkaar in één klas. In een dakpanklas volgen alle leerlingen hetzelfde lesniveau en in een combinatieklas wordt meestal lesgegeven op twee lesniveaus of in twee talen. Informeer bij de school naar de manier waarop de brugklassen zijn ingericht.

<                        10/19                        >

Een school kiezen

Februari: doorstroomtoets

De groep 8-leerlingen maken een doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart krijgen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen dan uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Dit kan hoger zijn dan het voorlopige schooladvies. Meer weten? Kijk op de website van de rijksoverheid.

<                        11/19                        >

Inschrijving

Maart: centrale aanmeldweek

Het is zover: de schoolkeuze is gemaakt! Van 25 t/m 31 maart kan uw kind zich samen met u aanmelden bij de school van diens keuze. Kijk op de website van de school voor informatie over precieze data, tijdstippen en wat uw kind moet meenemen.

<                        12/19                        >

Na de inschrijving

Mei: warme overdracht

Uw kind staat inmiddels ingeschreven bij een middelbare school. Daar gaat nu de klassenindeling beginnen. In deze periode worden de leerkrachten van de groepen 8 door de vo-scholen bezocht voor een gesprek over alle nieuw aangemelde leerlingen. Dit noemen we de warme overdracht.

<                        13/19                        >

Na de inschrijving

Mentor of coach

Op de middelbare school heeft elke klas een mentor of coach. Meestal is dit een van de vakdocenten. Heeft uw kind een vraag of probleem, op school of daarbuiten, de mentor of coach staat altijd voor uw kind klaar. Ook zijn er wekelijks mentor-/coachingslessen over het plannen van huiswerk, de sfeer in de klas, persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer. Ook voor de ouders is de mentor of coach het eerste aanspreekpunt.

Meer weten? Hoor en zie mentoren en leerlingen aan het woord op het Huygens College Heerhugowaard of het Murmellius Gymnasium in Alkmaar.

<                        14/19                        >

Na de inschrijving

Juni: eerste kennismaking

In juni worden alle leerlingen op hun nieuwe school verwelkomd voor een kennismaking met de mentor of coach en de klas. Daar krijgen ze ook informatie over wat er allemaal moet worden geregeld en gekocht voor het nieuwe schooljaar.

<                        15/19                        >

Na de inschrijving

Juli: boeken

In Nederland zijn schoolboeken gratis voor alle leerlingen. Het wisselt per school of uw kind deze zelf moet bestellen, en zo ja, hoe. Op sommige scholen hebben de leerlingen ook een eigen laptop of Chromebook nodig (Bring Your Own Device). Tijdens de eerste kennismakingsbijeenkomst in juni hebben de leerlingen hier informatie over gekregen.

Zijn de boeken in huis? Dan is het tijd om ze te kaften. Weet u nog hoe dat moet? Gelukkig staat Youtube vol met voorbeeldfilmpjes. Naast het vertrouwde kaftpapier zijn er ook kant-en-klare stoffen kaften te koop.

<                        16/19                        >

Na de inschrijving

September: eerste schooldag!

In de week van 25 augustus 2025 is het zover: de eerste dag op een nieuwe school!

Op de middelbare school zitten de leerlingen niet meer de hele dag in hetzelfde klaslokaal. Meestal wisselen ze tussen de lessen door van lokaal. Dat is in het begin best even zoeken. Maar gelukkig went het heel snel!

<                        17/19                        >

Na de inschrijving

Roosters en resultaten

Voor het inzien van het rooster, bijhouden van resultaten etc. maken scholen gebruik van verschillende programma's, zoals Magister en Zermelo. Ouders en leerlingen loggen in met een eigen account. Van de meeste programma's bestaat ook een handige app.

<                        18/19                        >

Na de inschrijving

Heeft u nog vragen?

Kijk in de FAQ hieronder of neem contact met ons op via bmo@sovon.nu.

Voor nu wensen we u en uw kind veel succes, maar vooral veel plezier met het maken van de schoolkeuze!

<   19/19

FAQ

SOVON-scholen

Berger Scholengemeenschap

De kunst van het leren

De BSG is een hechte gemeenschap aan de rand van het Bergerbos. We zijn kleinschalige school met persoonlijke aandacht en interesse voor elkaar.

De brede ontwikkeling van leerlingen staat centraal. Je kunt kiezen voor diverse profielen, kunstzinnige vakdisciplines, programmeren & design, een naschools sportaanbod en een diversiteit aan activiteiten/projecten. Op de BSG start je in een tweejarige brugperiode met dakpanklassen (mavo/havo, havo/atheneum) en een homogene atheneumklas. Die tijd gebruik je om te ontdekken welke onderwijsrichting bij je past.

www.berger-sg.nl

Schoolniveau:

Huygens College Heerhugowaard

Onze school, jouw toekomst

Goed onderwijs, persoonlijk en veel extra’s, dat is het Huygens College Heerhugowaard. De school is gehuisvest in twee eigentijdse gebouwen op de Middenweg (vwo, havo en vmbo-tl) en Umbriëllaan (vmbo-kb en -bb) met elk een eigen karakter. Met Huygens Extra kunnen onze leerlingen het lesprogramma laten aansluiten bij hun persoonlijke interesse, met keuze uit sport, cultuur, business en science. Vier keer per jaar nemen de leerlingen tijdens de Huygensdagen deel aan vakoverstijgende projecten en excursies.

huygens.nl

Schoolniveau:

Murmellius Gymnasium

De poort naar jouw toekomst

Het Murmellius Gymnasium is een openbaar zelfstandig gymnasium met een lange, roemrijke traditie. Wij zien het als onze taak onze leerlingen kennis en inzicht op een breed terrein bij te brengen en hun de vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen om zich duurzaam te ontwikkelen: ook in hun leven na het behalen van het diploma. Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is de kennismaking met de klassieke cultuur, door de lessen klassieke talen Latijn en Grieks, maar ook door verdieping tijdens verschillende excursies en projecten.

www.murmellius.nl

Schoolniveau:

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Durf jij Dalton?

Leren is het leukst als de lessen aansluiten bij de dingen waar je plezier in hebt. Daarom hechten we op het Dalton College in Alkmaar aan onderwijs op maat en kiezen de leerlingen zelf een Special: On Stage, Technasium of Original.

Bij ons staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal en stimuleren we de daltonwaarden samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit natuurlijk samen met de mentor en het team van betrokken docenten.

daltonalkmaar.nl

Schoolniveau:

Osg Willem Blaeu

Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen!

Breed en gespecialiseerd tegelijk. Osg Willem Blaeu is een brede scholengemeenschap met vmbo bb/kb/tl, havo en atheneum onder één dak. Onze twee pijlers zijn Wereldburgerschap en Sport. Daarnaast is osg Willem Blaeu de enige Topsport Talent School in de regio Alkmaar. Onze topsportafdeling helpt leerlingen om sport en studie te kunnen combineren. Osg Willem Blaeu brengt je in beweging en is een school voor iedereen!

willemblaeu.nl

Van der Meij College

Volop keuze voor de toekomst

Of uw kind nu technisch is of creatief, graag in de keuken staat, droomt van games ontwerpen, het liefst sleutelt of graag voor anderen zorgt: op het Van der Meij College kan het allemaal. Alle leerlingen volgen twaalf uur per week beroepsgerichte lessen; zes hiervan kiezen zij zelf. Wij noemen dit ‘Volop keuze voor de toekomst!’ Na twee jaar behalen de leerlingen een bb- of kb-diploma. Met een kb-diploma is het, net als met een tl-diploma, mogelijk om door te stromen naar een mbo 4-opleiding.

vandermeijcollege.nl

 

Schoolniveau:

Praktijkschool De Viaan

De Viaan in Alkmaar biedt leerlingen een rustige en veilige omgeving waar zij zich maximaal kunnen ontplooien, met een speciale structuurklas voor leerlingen die, nog meer dan anderen, een veilige en voorspelbare leeromgeving nodig hebben.

Leren door te doen

Bij de twee praktijkscholen van SOVON staat de leerling en zijn/haar ontwikkelingsvraag centraal. Elke leerling stelt met ouders en mentor een individueel ontwikkelplan op en kiest voor praktijklessen groen, handel, horeca, techniek, logistiek (alleen op Focus) of zorg & welzijn. Naast de vakken Nederlands en rekenen ontwikkelt de leerling zich op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerling leert vooral door te doen. Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding, (beschut) werk of volgen een (interne) entreeopleiding (mbo 1). Met een diploma entree kan de leerling verder leren in het mbo of gaan werken.

de-viaan.nl

Schoolniveau:

Praktijkschool Focus

Focus in Heerhugowaard is gehuisvest in een bijzonder schoolgebouw. Zo doet de hoofdingang van glas ook dienst als plantenkas en zijn er moderne technieklokalen, een kapsalon en een supermarkt.

Leren door te doen

Bij de twee praktijkscholen van SOVON staat de leerling en zijn/haar ontwikkelingsvraag centraal. Elke leerling stelt met ouders en mentor een individueel ontwikkelplan op en kiest voor praktijklessen groen, handel, horeca, techniek, logistiek (alleen op Focus) of zorg & welzijn. Naast de vakken Nederlands en rekenen ontwikkelt de leerling zich op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerling leert vooral door te doen. Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding, (beschut) werk of volgen een (interne) entreeopleiding (mbo 1). Met een diploma entree kan de leerling verder leren in het mbo of gaan werken.

focus-hhw.nl

Schoolniveau:

Rsg Wiringherlant

Onderwijs in de echte wereld

De internationale samenleving staat centraal op rsg Wiringherlant. Leerlingen kunnen tweetalig onderwijs (Engels-Nederlands) volgen (voor vmbo-tl, havo en vwo) en de school is lid van het Global Citizen Network. Verder biedt de school naast het reguliere lesprogramma verschillende extra's, zoals de sportklas en de jongerenrechtbank. Uniek in de regio is het Duurzaamheidslab, waar leerlingen worden uitgedaagd om met moderne technologie oplossingen te ontwikkelen voor actuele duurzaamheidsvraagstukken.

wiringherlant.nl

Schoolniveau:

Top