Een school kiezen

Stap voor stap naar het vo

Welkom! Swipe of klik op
langs alle stappen op weg naar de brugklas
in de regio Noord-Holland-Noord.


Heeft u al een SOVON-voorlichting bijgewoond? Dan vindt u op deze website extra info, links en alle schoolfilmpjes uit de presentatie.

1/19   >

Een school kiezen

Een spannend jaar

In het aankomende jaar zal uw kind samen met u een definitieve schoolkeuze gaan maken. Waar kunt u op letten bij de schoolkeuze? Welke vo-scholen zijn er? Hoe zit het met schoolniveaus, lesprogramma’s en begeleiding? En natuurlijk: in wat voor omgeving voelt uw kind zich thuis?

Lees er alles over in de volgende stappen of kijk in de FAQ hieronder.

<                        2/19                        >

Een school kiezen

Sfeer proeven

De beste manier om een school te leren kennen, is door er zelf eens rond te lopen.

Van oktober t/m maart organiseren vo-scholen allerlei activiteiten, zoals open dagen, leerlingmiddagen en info-avonden voor ouders. Ons advies is: bezoek verschillende scholen! Let op: vaak vragen scholen aan geïnteresseerden om zich voor de activiteiten in te schrijven.

<                        3/19                        >

Een school kiezen

Wat, waar en wanneer?

Op devogids.nl vindt u alle scholen plus een handige Open dagen-planner. Scroll naar beneden voor de openbare vo-scholen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard.

De website scholenopdekaart.nl biedt informatie van de overheid over scholen in Nederland. U kunt hier bijv. scholen met elkaar vergelijken.

Tip: kijk altijd op de websites van de scholen voor de meest actuele informatie. Daar vindt u ook leuke filmpjes van online open dagen van vorig jaar en nog veel meer.

<                        4/19                        >

Een school kiezen

Apps voor schoolkiezers

In onderstaande gratis apps vindt u verschillende scholen uit de regio. Lees informatie, kijk filmpjes, ontvang meldingen, schrijf u in voor activiteiten en nog veel meer.

Brugklas-app: voor Android | voor Apple
Open dag-app: voor Android | voor Apple

<                        5/19                        >

Een school kiezen

Soorten scholen

Er zijn openbare scholen en bijzondere scholen. Het verschil is dat een bijzondere school uitgaat van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging en een openbare school niet. Daarnaast zijn er scholen waarbij het onderwijs is gebaseerd op een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag. Dalton en Montessori zijn hier voorbeelden van.

Op de website van de rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie.

<                        6/19                        >

Een school kiezen

Schooladvies

Alle basisschoolleerlingen krijgen een voorlopig schooladvies in de maand januari. Dit advies geeft aan welk schoolniveau uw kind (waarschijnlijk) kan gaan volgen. Met die informatie kan uw kind samen met u op zoek naar een passende middelbare school. Op de websites van de Rijksoverheid en Van PO naar VO vindt u informatie over de regelgeving omtrent het schooladvies.

<                        7/19                        >

Een school kiezen

Schoolniveaus

Wilt u weten welke schoolniveaus er in Nederland worden aangeboden? In ons doorstroomschema in de FAQ vindt u de meeste schoolniveaus terug en kunt u zien hoe deze aansluiten op vervolgonderwijs. Uitgebreide informatie over alle schoolniveaus en varianten vindt u op devogids.nl/opleidingen.

<                        8/19                        >

Een school kiezen

Brugperiode

De eerste periode op de middelbare school wordt vaak de brugperiode genoemd. Deze duurt 1 of 2 jaar, dat wisselt per school. In deze periode kunnen leerlingen nog heel makkelijk overstappen naar een ander niveau. Ook de invulling van de brugperiode wisselt per school. Hoe de brugperiode ook is georganiseerd, het doel is altijd de leerling de tijd te geven om te ontdekken welk niveau het best past.

<                        9/19                        >

Een school kiezen

Dakpan- en combinatieklas

Soms zitten kinderen met een verschillend schooladvies bij elkaar in één klas. In een dakpanklas volgen alle leerlingen hetzelfde lesniveau en in een combinatieklas wordt meestal lesgegeven op twee lesniveaus of in twee talen. Informeer bij de school naar de manier waarop de brugklassen zijn ingericht.

<                        10/19                        >

Een school kiezen

Februari: doorstroomtoets

De groep 8-leerlingen maken een doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart krijgen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen dan uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Dit kan hoger zijn dan het voorlopige schooladvies. Meer weten? Kijk op de website van de rijksoverheid.

<                        11/19                        >

Inschrijving

Maart: aanmeldingsweek

Het is zover: de schoolkeuze is gemaakt! Van 25 t/m 31 maart 2024 kan uw kind zich samen met u aanmelden bij de school van diens keuze. Kijk op de website van de school voor informatie over precieze data, tijdstippen en wat uw kind moet meenemen.

<                        12/19                        >

Na de inschrijving

Mei: warme overdracht

Uw kind staat inmiddels ingeschreven bij een middelbare school. Daar gaat nu de klassenindeling beginnen. In deze periode worden de leerkrachten van de groepen 8 door de vo-scholen bezocht voor een gesprek over alle nieuw aangemelde leerlingen. Dit noemen we de warme overdracht.

<                        13/19                        >

Na de inschrijving

Mentor of coach

Op de middelbare school heeft elke klas een mentor of coach. Meestal is dit een van de vakdocenten. Heeft uw kind een vraag of probleem, op school of daarbuiten, de mentor of coach staat altijd voor uw kind klaar. Ook zijn er wekelijks mentor-/coachingslessen over het plannen van huiswerk, de sfeer in de klas, persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer. Ook voor de ouders is de mentor of coach het eerste aanspreekpunt.

Meer weten? Hoor en zie mentoren en leerlingen aan het woord op het Huygens College Heerhugowaard of het Murmellius Gymnasium in Alkmaar.

<                        14/19                        >

Na de inschrijving

Juni: eerste kennismaking

In juni worden alle leerlingen op hun nieuwe school verwelkomd voor een kennismaking met de mentor of coach en de klas. Daar krijgen ze ook informatie over wat er allemaal moet worden geregeld en gekocht voor het nieuwe schooljaar.

<                        15/19                        >

Na de inschrijving

Juli: boeken

In Nederland zijn schoolboeken gratis voor alle leerlingen. Het wisselt per school of uw kind deze zelf moet bestellen, en zo ja, hoe. Op sommige scholen hebben de leerlingen ook een eigen laptop of Chromebook nodig (Bring Your Own Device). Tijdens de eerste kennismakingsbijeenkomst in juni hebben de leerlingen hier informatie over gekregen.

Zijn de boeken in huis? Dan is het tijd om ze te kaften. Weet u nog hoe dat moet? Gelukkig staat Youtube vol met voorbeeldfilmpjes. Naast het vertrouwde kaftpapier zijn er ook kant-en-klare stoffen kaften te koop.

<                        16/19                        >

Na de inschrijving

September: eerste schooldag!

In de week van 2 september 2024 is het zover: de eerste dag op een nieuwe school!

Op de middelbare school zitten de leerlingen niet meer de hele dag in hetzelfde klaslokaal. Meestal wisselen ze tussen de lessen door van lokaal. Dat is in het begin best even zoeken. Maar gelukkig went het heel snel!

<                        17/19                        >

Na de inschrijving

Roosters en resultaten

Voor het inzien van het rooster, bijhouden van resultaten etc. maken scholen gebruik van verschillende programma's, zoals Magister en Zermelo. Ouders en leerlingen loggen in met een eigen account. Van de meeste programma's bestaat ook een handige app.

<                        18/19                        >

Na de inschrijving

Heeft u nog vragen?

Kijk in de FAQ hieronder of neem contact met ons op via bmo@sovon.nu.

Voor nu wensen we u en uw kind veel succes, maar vooral veel plezier met het maken van de schoolkeuze!

<   19/19

FAQ

Het leven op een middelbare school ziet er behoorlijk anders uit dan dat op de basisschool. Zo zitten de leerlingen niet meer de hele dag in hetzelfde klaslokaal en hebben ze niet meer de hele dag dezelfde leerkracht.

Vakken en lessen

In het vo krijgen de leerlingen les in verschillende vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie et cetera. De lessen duren meestal 50 minuten. Soms wordt een vak twee uur achter elkaar ingeroosterd, dat heet een blokuur. De gymlessen (lichamelijke opvoeding) worden meestal als blokuur gegeven.

Vakdocenten en mentor/coach

Een ander groot verschil met het primair onderwijs is dat de leerlingen per vak een aparte vakdocent hebben. Door de dag heen krijgen ze dus les van verschillende docenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor of coach. Dit is meestal een van de vadocenten. Heeft uw kind een vraag of probleem, op school of daarbuiten, de mentor/coach staat altijd voor uw kind klaar. Ook zijn er wekelijks mentor/coachlessen. Daarin wordt aandacht besteed aan het plannen van huiswerk, de sfeer in de klas, persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer. Ook voor de ouders is de mentor/coach het eerste aanspreekpunt.

Meer weten over de mentor of coach? Hoor en zie mentoren en leerlingen aan het woord op het Huygens College Heerhugowaard of het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. 

Rooster

Elke klas heeft een eigen lesrooster. Daarin staat precies welke lessen er per dag gevolgd worden en in welk lokaal. Het rooster wordt gepubliceerd op internet via een speciaal programma, zoals Magister en Zermelo. Ouders en leerlingen loggen in met een eigen account. Van de meeste programma's bestaat ook een handige app.

Lokalen

Een ander groot verschil met het primair onderwijs is dat de leerlingen in principe tussen de lessen door wisselen van lokaal. Ze zitten dus niet meer de hele dag in hetzelfde lokaal.

Wilt u of uw kind de sfeer komen proeven op een specifieke school? Kijk dan op de website van de school. Daar staat de meest actuele informatie. Vaak vragen scholen aan u en/of uw kind om zich in te schrijven voor de activiteiten. Dit kan veelal ook via de website.

Een kijkje nemen op meerdere scholen? Dan is de Open dagen-planner van de vogids handig.

 

In de maand januari krijgen alle leerlingen in groep 8 een voorlopig schooladvies. Dit advies geeft aan welk schoolniveau uw kind (waarschijnlijk) kan gaan volgen. Met die informatie kan uw kind samen met u op zoek gaan naar een passende middelbare school.

In de maand februari maken de leerlingen een doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart krijgt de school de uitslag. 

Uiterlijk 24 maart ontvangt u van de school het definitief schooladvies. Dit kan hoger zijn dan het voorlopige schooladvies.

Handige websites over de regelgeving omtrent het schooladvies:

Rijksoverheid
Van PO naar VO

Wilt u weten welke schoolniveaus er in Nederland worden aangeboden? Kijk op devogids.nl/opleidingen voor uitgebreide informatie.

Tijdens de aanmeldingsweek van 25 t/m 31 maart 2023 kan uw kind zich samen met u komen aanmelden bij de school waarop de keuze is gevallen. 

Kijk op de website van de school voor meer informatie zoals data en openingstijden. Daar leest u ook wat uw kind voor de aanmelding moet meenemen.

SOVON-scholen

Berger Scholengemeenschap

De kunst van het leren

De BSG is een kleine, hechte gemeenschap aan de rand van het Bergerbos. We zijn kleinschalige school met persoonlijke aandacht en interesse voor elkaar: je wordt als leerling gezien!

Naast de cognitieve ontwikkeling vinden wij ook de persoonlijke en sociale ontwikkeling van groot belang voor de vorming van onze leerlingen: de brede ontwikkeling van leerlingen staat centraal. Je kunt kiezen voor diverse profielen, kunstzinnige vakdisciplines, programmeren & design, een naschools sportaanbod en een grote diversiteit aan activiteiten/projecten. Op de BSG start je in een tweejarige brugperiode met dakpanklassen (mavo/havo, havo/atheneum) en een homogene atheneumklas. Je hebt twee jaar de tijd om erachter te komen welke onderwijsrichting goed bij je past.

www.berger-sg.nl

Schoolniveau:

Huygens College Heerhugowaard

Onze school, jouw toekomst

Goed onderwijs, persoonlijk en veel extra’s, dat is het Huygens College Heerhugowaard. De school is gehuisvest in twee eigentijdse gebouwen met elk een eigen karakter. Met Huygens Extra kunnen onze leerlingen het lesprogramma laten aansluiten bij hun persoonlijke interesse, met keuze uit sport, cultuur, business en science. Vier keer per jaar nemen de leerlingen tijdens de Huygensdagen deel aan vakoverstijgende projecten en excursies.

huygens.nl

Schoolniveau:

Murmellius Gymnasium

Leren leren voor de toekomst!

Op het Murmellius Gymnasium volgen alle leerlingen een vwo-opleiding met eindexamen in Grieks en/of Latijn. We stimuleren onze leerlingen om zich maximaal te ontwikkelen, zowel op cognitief als sociaal gebied, zodat zij na zes jaar de volwassen wereld in stappen als kritisch denkende en betrokken mensen met een waardevol diploma op zak. Voor leerlingen die de basisschool al zijn ontgroeid, maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs, bieden we een speciaal tussenjaar: Intermezzo.

www.murmellius.nl

Schoolniveau:

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Onderwijs dat bij je past: durf jij Dalton?

Sta je graag op het podium, houd je van techniek & technologie of juist van sport? Leren is het leukst als de lessen aansluiten bij de dingen waar je plezier in hebt. Daarom hechten we op het Dalton College in Alkmaar aan onderwijs op maat en kiezen de leerlingen zelf een Special: Original, On Stage of Tech(nasium). Daarnaast staat bij ons de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal en stimuleren we de dalton-waarden samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

daltonalkmaar.nl

Schoolniveau:

Osg Willem Blaeu

Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen

Breed en gespecialiseerd tegelijk. Osg Willem Blaeu is een brede scholengemeenschap met vmbo bb/kb/tl, havo, atheneum en gymnasium onder één dak. Onze twee pijlers zijn Wereldburgerschap en Sport. Zo kunnen leerlingen binnen havo en vwo tweetalig onderwijs volgen (Engels en Nederlands). Daarnaast is osg Willem Blaeu de enige Topsport Talent School in de regio Alkmaar. Onze topsportafdeling helpt leerlingen om sport en studie te kunnen combineren. Osg Willem Blaeu brengt je in beweging!

willemblaeu.nl

Van der Meij College

Volop keuze voor de toekomst

Of uw kind nu technisch is of creatief, graag in de keuken staat, droomt van games ontwerpen, het liefst sleutelt of graag voor anderen zorgt: op het Van der Meij College kan het allemaal. Alle leerlingen volgen twaalf uur per week beroepsgerichte lessen; zes hiervan kiezen zij zelf. Wij noemen dit ‘Volop keuze voor de toekomst!’ Na twee jaar behalen de leerlingen een bb- of kb-diploma. Met een kb-diploma is het, net als met een tl-diploma, mogelijk om door te stromen naar een mbo 4-opleiding.

vandermeijcollege.nl

 

Schoolniveau:

Praktijkschool De Viaan

De Viaan in Alkmaar biedt leerlingen een rustige en veilige omgeving waar zij zich maximaal kunnen ontplooien, met een speciale structuurklas voor leerlingen die, nog meer dan anderen, een veilige en voorspelbare leeromgeving nodig hebben.

Leren door te doen

Bij de twee praktijkscholen van SOVON staat de leerling en zijn/haar ontwikkelingsvraag centraal. Elke leerling stelt met ouders en mentor een individueel ontwikkelplan op en kiest voor praktijklessen groen, handel, horeca, techniek, logistiek (alleen op Focus) of zorg & welzijn. Naast de vakken Nederlands en rekenen ontwikkelt de leerling zich op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerling leert vooral door te doen. Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding, (beschut) werk of volgen een (interne) entreeopleiding (mbo 1). Met een diploma entree kan de leerling verder leren in het mbo of gaan werken.

de-viaan.nl

Schoolniveau:

Praktijkschool Focus

Focus in Heerhugowaard is gehuisvest in een bijzonder schoolgebouw. Zo doet de hoofdingang van glas ook dienst als plantenkas en zijn er moderne technieklokalen, een kapsalon en een supermarkt.

Leren door te doen

Bij de twee praktijkscholen van SOVON staat de leerling en zijn/haar ontwikkelingsvraag centraal. Elke leerling stelt met ouders en mentor een individueel ontwikkelplan op en kiest voor praktijklessen groen, handel, horeca, techniek, logistiek (alleen op Focus) of zorg & welzijn. Naast de vakken Nederlands en rekenen ontwikkelt de leerling zich op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerling leert vooral door te doen. Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding, (beschut) werk of volgen een (interne) entreeopleiding (mbo 1). Met een diploma entree kan de leerling verder leren in het mbo of gaan werken.

focus-hhw.nl

Schoolniveau:

Rsg Wiringherlant

Onderwijs in de echte wereld

De internationale samenleving staat centraal op rsg Wiringherlant. Leerlingen kunnen tweetalig onderwijs (Engels-Nederlands) volgen (voor havo en vwo) en de school is lid van het Global Citizen Network. Verder biedt de school naast het reguliere lesprogramma verschillende extra's, zoals de sportklas en de jongerenrechtbank. Uniek in de regio is het Duurzaamheidslab, waar leerlingen worden uitgedaagd om met moderne technologie oplossingen te ontwikkelen voor actuele duurzaamheidsvraagstukken.

wiringherlant.nl

Schoolniveau:

Top